Specialisten på slamförtjockning

Siljan Allards har sedan mitten av 1960-talet arbetat med tillverkning och installation av processutrustning för vattenverk och avloppsreningsverk. Exempel på produkter vi tillverkat/tillverkar är:

Vattenverk:

Reningsverk:

Vi är idag sannolikt den störste tillverkaren i Sverige av rostfri processutrustning för vatten– och avloppsrening.

Specialisten på Slamförtjockning!

Vi har byggt upp en hög kompetens och utvecklat konkurrenskraftiga produkter inom området slamförtjockning. Vi kan därför erbjuda ett system för slamförtjockning som troligen är den mest högpresterande på marknaden, om man betraktar kombinationen av prestanda för förtjockning, minimering av polymerförbrukning, enkelhet i installation och i handhavande.

Huvudkomponenterna i detta system är


Siljan Allards AB, Tel. 0248-125 35 Fax 0248-137 85
E-post info@siljanallards.com
www.siljanallards.com
 

 

 Trumförtjockaren Slasken SF35

Broschyrer och datablad