Slamförtjockaren Slasken

Den första prototypen av trumförtjockaren Slasken installerades i Bylandets reningsverk i Smedjebackens kommun 1988 och resultatet var mycket positivt. Sedan dess har mer än 150 trumförtjockare av denna typ installerats i kommunala reningsverk runtom i Sverige och utlandet. Installationer har även gjorts i pappersindustrin, i kemisk industri och i livsmedelsindustrin.

Principen för Slasken är enligt följande: Det slam som ska förtjockas, flockas med hjälp av lämplig polymer (polyelektrolyt) till större partiklar. Polymer och slam blandas i en konisk mixer och får sedan flockas i en rörmixer, för små maskiner, eller i en flockningsreaktor, för större maskiner. Det flockade slammet går därefter via rörledning in i den roterande trumma som finns i Slasken.

Trumman är täckt med en kraftig filterduk i polyester med lämplig hålstorlek.Trumman roterar med en låg hastighet, ca 10 varv/minut. Vattnet passerar genom filterduken medan slammet stannar kvar och förtjockning av slammet till 5-12 % TS sker.

För att hålla filterduken ren, sprutas den intermittent med vatten med hjälp av spoldysor. Det flockade slammet får på detta sätt en skonsam behandling, polymerförbrukningen hålls på en låg nivå och förtjockningsresultatet blir mycket bra.

TS-halten ut styrs av mängden TS in, av polymertillsatsen, av rotationshastigheten hos trumman samt av trummans lutning.

20 års erfarenhet har visat att trumförtjockaren har en mycket bra funktion, med mycket lång livslängd, oftast mer är tio år, av ingående komponenter som silduk, motor med växel, glidlager etc. Den första installerade maskinen i Smedjebacken är fortfarande i drift, utan problem. Den har år 2000 uppgraderats genom installation av Siljan PolySave, vilket ytterligare förbättrat prestanda och sänkt polymerförbrukningen.


Siljan Allards AB, Tel. 0248-125 35 Fax 0248-137 85
E-post info@siljanallards.com
www.siljanallards.com
 

 
Slasken SF3 i Väse

 

"20 års erfarenhet har visat att trumförtjockaren har en mycket bra funktion, med mycket lång livslängd..."