Särtryck från tidningen Svetsen, 1996
 

Siljan Stainless
svetsmanslaget i Rättvik

 

av Sven Bernhardsson

 

Trakterna kring Siljan i Dalarna är väl mer kända för knätofs och fiolmusik än för högteknologisk verkstadsindustri. Men faktum är, att det i dessa trakter finns gammal bergsmannatradition från 1800- talet och tidigare, med gruvor, hyttor och smedjor lokaliserade på ett flertal orter kring Siljan.
Ett företag som för traditionen vidare är Siljan Stainless AB, beläget i Rättvik. Siljan Stainless grundades 1952 som ett plåtslageri och har under åren utvecklats mot hantering av allt mer högvärdiga material för allt mer kvalificerade produkter.

 

Endast rostfritt

Sedan början av 1970-talet har andelen rostfritt stål i produktionen vid Siljan Stainless stadigt ökat och från 1991 förekommer endast tillverkning av rostfria komponenter vid företaget. Risken för kontaminering med kolstål är därmed eliminerad. Samtidigt medför denna fokusering en förhöjd kompetens på de tillverkningsprocesser som tillämpas vid rostfri komponenttillverkning.

Kvalificerade produkter för krävande tillämpningar

Vid Siljan Stainless tillverkas processkärl, tryckkärl, värmeväxlare inklusive högtemperatur rekuperatorer samt prefabricerade rörsystem. Huvuddelen exporteras för installation i kemianläggningar, stålverk och glasbruk samt vattenreningsanläggningar i olika delar av världen. Kraven på produkterna är mycket höga med avseende på svetsförbandens mekaniska egenskaper, ytfinish och korrosionsbeständighet.


Mikrostruktur hos ett svetsförband

Hög kompetens inom metallurgi och korrosion

Kvalitetskontroll, hur omfattande den än är, kan aldrig ersätta kompetens hos det företag eller den arbetsgrupp som utför arbetet.
Siljan Stainless har genom rekrytering och utbildning byggt upp en mycket hög kompetens inom rostfria ståls metallurgi, svetsmetallurgi, svetsteknologi och korrosion, samt de rostfria materialens inklusive svetsförbandens beteende i de processmiljöer de rostfria komponenterna används. Det betyder att vi har mycket goda förutsättningar att kvalitetsmässigt klara tillverkningen av komplexa komponenter i speciallegeringar, detta är vår hemmaplan !

Den rostfria specialstålspecialisten

Andelen rostfria och syrafasta stål dominerar oftast i vår tillverkning men andelen specialstål, nickelbaslegeringar samt högtemperaturmaterial är tidvis mer än 50 procent av vår tillverkning. Det betyder att stora krav ställs på förmågan att välja rätt svetsmetoder och svetsparametrar, rätta tillsatsmaterial samt rätta skyddsgaser för ett stort antal specialmaterial och kombinationer av dessa. Detta klarar vi bl.a. genom de 180 svetsinstruktioner vi under åren tagit fram som del av vårt kvalitetssystem på ISO 9001 nivå.

Mekaniserad svetsning en nödvändighet

Svetsningens andel av den totala arbetstiden är nära 50 procent. Det har därför varit nödvändigt att effektivisera svetsprocesserna. Idag har vi till förfogande:


  • Mekaniserad plasmasvetsning för stumfogar/rakskarvar
  • Mekaniserad MIG/MAG för stumfogar och kälfogar/rakskarvar
  • Mekaniserad TIG för rörinsvetsning och rörskarvning.


Syrafast processkärl för tillverkning av specialkemikalier.

Därigenom har vi kunnat öka effektiviteten i svetsoperationerna samtidigt som kvaliteten oftast höjts. Under utveckling är mekaniserad MIG/MAG för rundskarvar och med tiden även plasmasvetsning för rundskarvar.

Svetslicenser för en föränderlig värld

Medan svetslicenser enligt Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling (AFS) har stor giltighet för olika produkter i Norden medför de internationella gamla och nya kraven att även andra svetslicenser erfordras. Vi har anpassat oss för EN 288-3, med AD-Merkblatt tillägg samt även enligt ASME IX för ett stort antal stålsorter och svetsmetoder.