Besparingar

Installation av Slasken kanske den mest lönsamma investeringen i ett reningeverk!

Praktisk erfarenhet liksom ekonomiska kalkyler, visar att installation av Slasken i ett reningsverk är en mycket lönsam investering, se följande exempel:

Återbetalningenstiden för en investering i en Slasken är så kort som 0.5-2 år.


Siljan Allards AB, Tel. 0248-125 35 Fax 0248-137 85
E-post info@siljanallards.com
www.siljanallards.com