Reaktorer

Flockningsreaktorer för bättre flockning vid slamförtjockning och slamavvattning

Flockning av små slampartiklar med hjälp av polymertillsats är en nödvändighet för att slamfötjockning och slamavvattning ska kunna ske.
Med hjälp av flockningsreaktorer, som ger en uppehållstid för slam-polymerblandningen på minst 1- 2 minuter under omrörning, kan flockningen ske fullt ut innan slammet når förtjockaren/avvattnaren. Omröraren är anpassad så att trasor eller andra långfibriga föremål ej ska fastna på den. Omrörningen sker skonsamt med låga varvtal för att inte bryta sönder flockarna.

Siljan Allards levererar flockningsreaktorer vars kapacitet är anpassade till förtjockare/avvattnare med olika maxflöden. I nedanstående tabell anges uppehållstiderna för slam-polymerblandningar med flöden som motsvarar maxkapaciteterna för de olika slaskenmodellerna.

 

 

 

 

 

 


Siljan Allards AB, Tel. 0248-125 35 Fax 0248-137 85
E-post info@siljanallards.com
www.siljanallards.com
 

 
2 st FR1.7 för leverans till ett reningsverk i Kina

Modell Diameter,m Höjd,m Uppehållstid för slam-polymerblandning, min.
      SF7 SF17 SF35 SF60 SF120 DUO
FR0.2 0,64 1 1,8 0,76      
FR0.6 0,8 1,25 3,6 1,5 0,72    
FR1.0 0,94 1,5 5,7 2,4 1,15    
FR1.7 1,27 2     2,9 1,5 1,5