Slamtrattar

Siljan Allards levererar slamtrattar i olika storlekar, för de olika modellerna av trumförtjockaren Slasken

 

Slamtratt

Anslutningarna hos slamtratten ampassas till utloppet hos trumförtjockaren och inloppet till pumpen.

Slamtratten förses med fördel med givare, som mäter mängden slam i slamtratten; Om pumpen av någon anledning stannar, bryts förtjockningsprocessen.

Givarna kan basera sig på konduktivitetsmätning eller tryckmätning.


Siljan Allards AB, Tel. 0248-125 35 Fax 0248-137 85
E-post info@siljanallards.com
www.siljanallards.com
 

 

Slamtratt med inspektionslucka
Utlopp från Slasken
Kompensator i gummi, för att kompensera ändring av lutning
Utlopp till pump