Med Siljan PolySave är försmutsningsproblemet löst!

På marknaden finns ett antal givare för mätning av susphalten i filtratet från förtjockning och avvattning.

Tyvärr fungerar ingen av dom, pga av snabb försmutsning av mätytan, vilket ger felaktiga mätvärden.

Med Siljan PolySave har 8 års erfarenhet visat att detta problem är eliminerat! Orsaken till detta är:

 Siljan PolySave är dessutom försedd med en datorenhet, som på ett intelligent sätt styr polymerdoseringen och förtjockningen


Siljan Allards AB, Tel. 0248-125 35 Fax 0248-137 85  
E-post info@siljanallards.com
www.siljanallards.com
 

 

 

 


AlfaTwist

Rengöring med jetstråle
Anslutning för manuell rengöring
Datorenhet, kan enkelt programmeras för den aktuella tillämpningen
IR-sensor, mäter susphalten hos filtratet
Filtrat från förtjockare