Exempel på installationer

Rättviks Reningsverk

Siljan PolySave installerades år 2000
tillsammans med en Slasken trumförtjockare SF 17 som hade installerats 1998; Installationen
av Siljan PolySave resulterade i 25-50 % lägre
polymerförbrukning, avsevärt minskat tillsynsbehov samt en jämnare TS-halt in i rötkammaren.


Bylandets reningsverk, Smedjebacken

Siljan PolySave installerades år 2001
tillsammans med en Slasken trumförtjockare SF 17 som hade installerats 1989; Installationen
av Siljan PolySave resulterade i minst 25 % lägre
polymerförbrukning, avsevärt minskat tillsynsbehov samt en jämnare TS-halt in i rötkammaren.


Karlstads Kommun, Sjöstadsverket

Siljan PolySave installerades år 2003 tillsammans med en trumförtjockare (annat fabrikat än Slasken) som hade installerats året innan; Styrsystemet fungerade ej; Installationen av Siljan PolySave medförde en störningsfri funktion hos förtjockningssystemet.


Väse, Karlstads Kommun

Siljan PolySave installerades år 2004 tillsammans med en Slasken trumförtjockare SF 3, i ett mindre reningsverk; Detta förtjockningssystem fungerar mycket stabilt, med låg polymerförbrukning och lågt behov av tillsyn.


Vara Kommun

Siljan PolySave installerades år 2002 tillsammans med en Slasken trumförtjockare SF 17; Installationen av Siljan PolySave resulterade i lägre polymerförbrukning, minskat tillsynsbehov samt jämnare TS-halt hos det förtjockade slammet


Vimmerby Kommun

Två enheter Siljan PolySave installerades år 2001 tillsammans med två styck Slasken trumförtjockare SF 17; Installationen har fungerat mycket bra, med låg polymerförbrukning, lågt tillsynsbehov och jämn TS-halt.


Bogholms Kommun, Böda

Siljan PolySave installerades år 2001 tillsammans med en Slasken trumförtjockare SF 7; Behovet av slamförtjockning fanns framförallt sommartid med ett stort antal turister. Installationen resulterade i en effektiv slamförtjockning, med lågt tillsynsbehov.


Chelm, Polen

Siljan PolySave installerades år 2003 tillsammans med en Slasken trumförtjockare SF 17 före rötkammare, i ett mindre reningsverk; Slamförtjockningen har fungerat mycket bra med låg polymerförbrukning och ett bra förtjockningsresultat.


Ludvika Kommun

Siljan PolySave installerades år 2004 tillsammans med en Slasken trumförtjockare SF 17; Dessa ersatte en förtjockare av gallertyp som ej fungerade. Installationen av Siljan PolySave+Slasken resulterade i en avsevärt mer effektiv förtjockning jämfört med tidigare.


Stockholms Kommun, Telegrafholmen

Siljan PolySave installerades år 2007 tillsammans med en Slasken trumförtjockare SF 3 i ett litet reningsverk på en ö i Stockholms Skärgård; Detta resulterade i ett effektivt förtjockningssystem med ett minimalt utrymmesbehov.


Mariehamn, Åland

Siljan PolySave installerades år 2006 tillsammans med en Slasken trumförtjockare SF 7+; Installationen resulterade även här i en kompakt enhet för förtjockning, med ett lågt tillsynsbehov.


Falköpings Kommun, Hulesjön

Siljan PolySave installerades år 2004 tillsammans med en Slasken trumförtjockare SF 7; Installationen resulterade också här i en förtjockningsenhet med litet utrymmesbehov och ett litet tillsynsbehov.


Nora Reningsverk, Nora

Siljan PolySave installerades år 2008 tillsammans med en Slasken trumförtjockare SF 7; Förtjockaren behandlar slam som skall rötas i rötkammaren. Rötning av förtjockat slam ger stora vinster i ökad gasproduktion samt besparingar i uppvärmningskostnader.


Norrhult reningsverk, Åseda kommun

Siljan PolySave installerades år 2008 tillsammans med en Slasken trumförtjockare SF 3 i ett litet reningsverk i Norrhult; Detta resulterade i ett effektivt förtjockningssystem med ett minimalt utrymmesbehov. Slambelastningen till centrifugen minskades avsevärt och det tjockare slammet ger minskat antal transporter.


Siljan Allards AB, Tel. 0248-125 35 Fax 0248-137 85
E-post info@siljanallards.com
www.siljanallards.com
 

 


AlfaTwist
PolySave