Siljan PolySave

Siljan PolySave är en datoriserad styrenhet kopplad till en provtagningsenhet för provtagning och analys av filtratet från en förtjockare eller avvattnare.

Datorenheten är programmerad för att effektivt styra utrustning för förtjockning, som trumförtjockaren Slasken.

Siljan PolySave har utvecklats för att:


Siljan PolySave utgörs av en provtagningsenhet, inklusive en sensor, i kombination med en datoriserad styrenhet.

Provtagningsenheten

Den består av följande komponenter:

Datorenheten

Följande parametervärden och funktioner kan väljas: Dessa val kan göras på den interaktiva datorpanelen
Siljan Allards AB, Tel. 0248-125 35 Fax 0248-137 85
E-post info@siljanallards.com
www.siljanallards.com
 

 


AlfaTwist
PolySave