Företaget Siljan Allards

Företaget Siljan Allards har sitt ursprung i  Siljan Stainless, grundat 1952 i Dalarna samt i Allards Verkstäder, grundat 1856 i Stockholm.

Siljan Stainless  förvärvade Allards Verkstäder 2004 och ett namnbyte till Siljan Allards AB gjordes 2006.
Thermalloys AB grundades 1999 och är sedan 2006 ett helägt dotterbolag.

Siljan Allards är lokaliserat i Rättvik i Dalarna i stora och ändamålsenliga lokaler.

Siljan Allards är specialiserat på konstruktion och tillverkning av processutrustning i rostfritt stål och speciallegeringar. Även tubvärmeväxlare  i kolstål tillverkas.

En stor verksamhet är också omtubningar, reparationer av tubvärmeväxlare i industrin och i värmeverk.

Vår personal är mycket kompetent inom alla områden viktiga för bra kvalitet och produktivitet.

Vi har god kapacitet för termisk och mekanisk dimensionering  samt för konstruktionsarbete.

Grunden i konstruktionsarbetet är vår långa praktiska erfarenhet kombinerat med senaste teknik och modernaste hjälpmedel i form av program och utrustning som garanterar att konstruktionen uppfyller alla nödvändiga krav.

Vi har ett gediget materialkunnande liksom en mycket hög kompetens inom områdena svetsning, plåtbearbetning, ytbehandling och korrosion, en kunskap som byggs in i den färdiga produkten.

Vi arbetar enligt kvalitetssystemen EN ISO 9001:2015 och EN ISO 3834.

Vi arbetar även aktivt med miljölednings-systemet EN ISO 14001:2015.


Siljan Allards AB, Tel. 0248-125 35 Fax 0248-137 85
E-post info@siljanallards.com
www.siljanallards.com
 

 

Kondensor(Ytterdiameter 1900mm) och kondensatkärl

Kolonn

Trumförtjockare, RotoMaster SF120

Högtemperatur komponenter

Skruvvärmeväxlarrör