Svetsprocedurer

Siljan Allards har svetsprocedurer för ca 500 kombinationer av material, dimensioner och geometrier, svetsmetoder samt normer.

Materialen är:

Normer:

Svetsmetoder: Se under denna rubrik

Geometrier: Från tunngodsigt material upp till ca 100 mm Det betyder att vi kan svetsa de flesta stålsorter, inkl specialstålsorter, samt att vi även kan svetsa vissa nickelbaslegeringar. Detta ger oss en god flexibilitet samt säkrar en hög kvalitet.


Siljan Allards AB, Tel. 0248-125 35 Fax 0248-137 85
E-post info@siljanallards.com
www.siljanallards.com
 

 

 

V-fog, olika godstjocklekar