Siljan Allards

-ett svetsande företag

Gemensamt för Siljan Allards produkter, är att de dels i huvudsak är utförda i rostfritt stål, dels är svetsade i större eller mindre omfattning.

Andelen svetsning är tidvis så hög som 50% av de totala arbetstimmarna och då antalet svetsare är 25-30 st betyder det att svetsning är en stor och dominerande tillverkningsprocess i företaget.

Svetsning är också den process som har störst kvalitetspåverkan och är också den process som är svårast att kontrollera.

Vi ställer därför höga krav på:

Svetsarens utrustning är omfattande, inklusive avbländande svetshjälm, andningsfilter och utsugar.

Strävan är att mekanisera svetsningen så långt det går, både för bättre arbetsmiljö och högre produktivitet.

För att kunna svetsa ett stort antal stålsorter med ett stort antal metoder i ett stort antal tjocklekar och fogtyper förfogar vi över 500 svetsprocedurer, för svetsning enligt svenska normer, EN-normer, BS 55000, ASME samt NORSOK.


Siljan Allards AB, Tel. 0248-125 35 Fax 0248-137 85
E-post info@siljanallards.com
www.siljanallards.com
 

 

 

UP-welding