Kvalitet genom kompetens

Vår kvalitetsstyrning är baserat på följande:

Den rostfria specialstålspecialisten!

Vi har en hög kompetens inom området rostfria standard- och specialstål och deras metallurgi, svetsmetallurgi, mekaniska egenskaper och korrosionsegenskaper. Det betyder att vi kan hantera speciallegeringar med samma höga säkerhet som vi hanterar standardstål. Detta är vår hemmaplan.

Svetsmetallurgi-basen för inbyggd kvalitet!

Den tillverkningsprocess som är mest kvalitetspåverkande vid tillverkning av rostfri processutrustning är svetsning. Då oförstörande provningsmetoder ej fullständigt kan avgöra kvalitetsnivån, är inbyggd kvalitet via en hög kompetens inom området svetsmetallurgi en nödvändighet.

Vi har genom rekrytering och utbildning byggt upp en sådan kompetens och kan med denna som grund styra svetsprocessen noggrant map val av svetsmetod, fogberedning, tillsatsmaterial, svetsparametrar samt skyddsgaser. För detta ändamål har vi en databas omfattande totalt ca 500 svetsprocedurer.

Kvalitetssäkring genom kompetens, kvalificerad utrustning samt kvalitetsstyrning!

Basen för kvalitetssäkringen för våra produkter är den kompetens vi byggt upp under företagets över 50-åriga verksamhet, varav de senaste 30 åren med inriktning på komponenter i rostfritt stål. Därtill tillämpar vi ett kvalitetssystem enligt ISO 9001 vilket i kombination med vårt kunnande inom rostfria ståls metallurgi, korrosion, svetsmetallurgi och svetsteknologi, garanterar en hög kvalitet hos tillverkade produkter.

Svetsprocedurer för de flesta materialkombinationer, svetsmetoder och normer

Vi har svetsprocedurer för kolstål, de rostfria standardstålen och många specialstål enligt svenska och europeiska normer samt enligt ASME, Norsok och NACE. Vi är därför kvalificerade att tillverka trycksatta komponenter för de flesta marknader.

Ytbehandling

Vid plåtbearbetning och svetsning förstörs de rostfria stålens korrosionsbeständighet och ytfinish; Detta kan minska livslängden i korrosiva miljöer. Betningen tar bort oxider och kromutarmade zoner under oxider, liksom kolstålsrester från verktyg. Genom vår effektiva betningsteknik kan vi utlova bästa korrosionsbeständighet och ytfinish hos tillverkade produkter.


Siljan Allards AB, Tel. 0248-125 35 Fax 0248-137 85
E-post info@siljanallards.com
www.siljanallards.com