Betning

Siljan Allards har, efter vederbörligt tillstånd från tillsynsmyndighet, uppfört en rationell och miljövänlig anläggning för betning av produkter i rostfritt stål, sannolikt den största i Skandinavien. Vi använder en mycket miljövänlig betsyra och har ett betkar som är 8 meter långt.

I lokalen kan vi beta objekt som är upp till ca 20 meter långa, maximal vikt är ca 30 ton och maximal diameter ca 4 meter.

Tillverkning av rostfri processutrustning och andra rostfria produkter påverkar ytfinish och korrosionsbeständighet negativt på grund av följande effekter:

Alternativa ytbehandlingstekniker som blästring och slipning tar i bästa fall bara bort ytliga oxider och intryckningar och rengör ej materialet; Tvärtom kan mikrosprickor, höga spänningar och rester från blästermedlet erhållas på ytan, med de negativa effekter detta har. Betning ger det överlägset bästa resultatet, både med avseende på ytfinish och korrosionsbeständighet.


Siljan Allards AB, Tel. 0248-125 35 Fax 0248-137 85
E-post info@siljanallards.com
www.siljanallards.com