Service och reparation av värmeväxlare

Under 1970- och 1980-talen skedde stora utbyggnader av värmeverken i Sverige; Mestadels tillverkades de värmeväxlare som installerades i kolstål; En stor del av leveranserna av värmeväxlare gjordes av Allards verkstäder.

Då kolstålstuber korroderar med en viss hastighet, har behovet av tubbyten ökat det senaste decenniet.

Genom rekrytering av erfaren personal, inklusive montageledare med mångårig erfarenhet från Allards, kan vi erbjuda en hög kompetens och servicenivå vad gäller reparationer och service av tubvärmeväxlare och tryckkärl.

Vi har även anskaffat den specialutrustning som behövs för tubbyten.

Vi har även följande resurser, som kan vara nödvändig i många fall:

Stora resurser och hög servicenivå

Vi är ca 40 anställda, inklusive våra erfarna servicetekniker och montageledare; Vi har även ett utbyggt kontaktnät för inhyrning av kompetent personal.

Vi har därmed resurser att göra ett snabbt ingripande även vid haverier, servicejobb eller översyn av värmeväxlare, tryckkärl och övrig processutrustning.

Korta åtgärdstider är viktiga, då servicejobb eller haverier ofta innebär driftsstopp. Vi har nödvändig kompetens och resurser för att minimera åtgärdstider.

Uppbackning av en stor verkstad

Vi har stor verkstad, ca 10.000 kvm, med kvalificerad utrustning och personal för snabb tillverkning av komponenter, även nytillverkning av värmeväxlare, när detta så behövs.

Sammantaget betyder detta att vi kan ge er kvalificerad service och reparationsarbete inom kort tid och med högsta kvalitet.


Siljan Allards AB, Tel. 0248-125 35 Fax 0248-137 85
E-post info@siljanallards.com
www.siljanallards.com
 

 


Norrenergi i Solna; Ett stort tubbyte utfördes sommaren 2004


PDF-fil 4.67MB

Några anläggningar där vi under 2004-2007 utfört byten av tuber, byten av kompensatorer eller reparationer: