Tubvärmeväxlaren

Tubvärmeväxlaren är en av de viktigaste komponenterna i en processanläggning, vare sig det gäller kemi-, cellulosa– och pappers–, stål– eller processindustrin i övrigt;

Samma förhållanden gäller naturligtvis i värmeverk.

Tubvärmeväxlaren är en ”arbetshäst” i dessa anläggningar, har en robust konstruktion och en pålitlig funktion.

Tubvärmeväxlaren är det bästa valet vid höga temperaturer och tryck och och lämpar sig såväl för vätska/vätska-applikationer som för förångning och kondensering.

AlfaTwist är en högeffektiv tubvärmeväxlare baserad på skruvtuber; AlfaTwist ger följande fördelar:


Siljan Allards AB, Tel. 0248-125 35 Fax 0248-137 85
E-post info@siljanallards.com
www.siljanallards.com
 

 

 


AlfaTwist

 

U-Tubs värmeväxlare